až 9,8 % p.a.

zhodnocení

100 000 Kč

minimální výše investice

Půlročně

výplata na Váš účet

Bez starostí

15% srážkovou daň z výnosů odvedeme my

O dluhopisovém programu

Společnost PROGRESUS RD Rýmařov II a.s., člen skupiny Progresus, zřídila v roce 2023 dluhopisový program, v rámci kterého může po dobu 10 let vydávat jednotlivé emise dluhopisů o maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši 800 mil. Kč. Tyto emise dluhopisů jsou zajištěny ručením poskytnutým společností PROGRESUS Group a.s. jakožto vrcholnou holdingovou společností skupiny Progresus.

Předcházející dluhopisový program PROGRESUS RD Rýmařov a.s. zřídila v roce 2022. Veřejná nabídka dluhopisů tohoto dluhopisového programu byla ukončena ke dni 5. 7. 2023.

Historicky první dluhopisový program však skupina Progresus představila v roce 2021 prostřednictvím společnosti RD Rýmařov Invest Develop a.s., u něhož byla veřejná nabídka dluhopisů ukončena ke dni 29. 6. 2022.

Více informací

Úplné znění Základního prospektu našeho programu naleznete v přílohách níže.

Pro každou veřejně nabízenou emisi dluhopisů budou vždy vypracovány a uveřejněny konečné podmínky emise dluhopisů, jejichž součástí bude také doplněk dluhopisového programu specifikující podmínky příslušné emise dluhopisů, např. jmenovitou hodnotu, podobu, formu (bude-li relevantní), splatnost, lhůtu veřejné nabídky, výnos dluhopisů atd.

Veřejná nabídka dluhopisů probíhá na základě prospektu schváleného Českou národní bankou.

Česká národní banka při schvalování prospektu tento posuzuje pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta či ručitele a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta či ručitele ani jejich schopnost splatit úrokové výnosy, jmenovitou hodnotu nebo jinou platbu vyplývající z Dluhopisů.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Dokumenty a informace uvedené níže je možné považovat za propagační sdělení v podobě veřejné nabídky dluhopisů. Základní prospekt a jednotlivé konečné podmínky relevantní pro nabízené dluhopisy jsou dostupné níže. Schválení základního prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt, příslušné konečné podmínky a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Investice do dluhopisů je vysoce riziková a případný investor do dluhopisů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu. Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.

Proč investovat s námi?

Partnerství

Budujeme pevné, dlouhodobé partnerské vazby, které tvoří samotný základ našeho podnikání.

Atraktivní výnosy

V kombinaci s kvalitním právním a daňovým zázemím disponujeme všemi potřebnými atributy k dosahování atraktivního výnosu pro naše investory.

Udržitelnost

Dbáme na urbanismus, zdravé a dostupné bydlení pro další generace. V současné době pracujeme na developerských projektech zejména na území hl. města Prahy a v jeho okolí o celkové rozloze 1,5 milionu m2.

Spočítejte si očekávaný výnos investice

Dokumenty ke stažení

Prospekt a emise

Chcete se stát investorem?

Vyplňte kontaktní formulář nebo nás kontaktujte přímo. S radostí Vám představíme naše investiční portfolio.

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a dle zásad ochrany osobních údajůsmluvních podmínek Google.

+420 722 965 303
K dispozici každý pracovní den od 9:00 – 17:00

Adresa kanceláře:

The Flow Building
Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1

Budova Visionary 

Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7
Fakturační údaje:

PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.
Václavské náměstí 2132/47, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČ: 19287518